Jan Šrámek: 20° - 30°

date of exhibition: 2010/12/09 - 2010/12/12
institution: Umělecké centrum Univerzity Palackého - Konvikt
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava proběhla v rámci 9. Přehlídky animovaného filmu.