Jan Cihla

date of exhibition: 1971/07
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská