P. Rada! Paráda!

date of exhibition: 2011/02/03 - 2011/04/25
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: autorská

notes:
Pravoslav Rada — keramické dílo

Pravoslav Rada, klasik české keramiky, se celoživotně zabývá především ateliérovou tvorbou figurálních plastik: zvířecích (ryby, kočky a ptáci), bájných (elfové, andělé i archandělé) a lidských. Radovo rozsáhlé a různorodé dílo v sobě nese vtip, nadsázku, drobnou ironii, nadhled i moudré zamyšlení. Autor používá široké spektrum keramických hmot včetně porcelánu a jejich povrchových úprav. Nebojí se dávat do kontrastu živé barvy glazur, aplikovat obtisky nebo přenášet fotografie (např. dvojice Suchý a Šlitr). Vytvořil řadu sochařsky vynalézavě řešených realizací, které obohatily veřejné prostory jako kulturní a nákupní střediska, školy nebo sídliště. Tyto objekty jsou podobně jako jeho menší plastiky výrazné, okamžitě identifikovatelné a především vysoce originální.

Výstava v UPM je určena všem generacím: nejstarší připomene doby, kdy byla česká keramika na svém uměleckém vrcholu, mladou a střední upozorní na skutečnost, že i současné výtvarné umění může být sdílné a pochopitelné, a nejmladší udělá radost hravostí a energií, s kterou Rada svá díla vytváří.

---

Pravoslav Rada: Art Ceramics

Pravoslav Rada — a classic of Czech ceramic art — has devoted a lifetime particularly to studio figurative work, ranging from animal sculptures (fish, cats and birds), mythical creatures (elfs, angels and archangels) to human figures. Rada’s extensive and varied oeuvre is endowed with wit, humorous exaggeration and subtle irony, as well as a certain detachment and pensive wisdom. The artist employs a broad range of ceramic materials, including porcelain and a variety of surface finishes. He makes bold use of bright, contrasting glazes, applies decals and transfers photo images (for example, of the Suchý and Šlitr tandem of artists). Rada has produced numerous inventive sculptural installations that have enriched public spaces, such as shopping centres, schools and housing estates. Just like his smaller pieces, these sculptures are highly expressive, instantly identifiable and, above all, truly original.

The exhibition presented at the Museum of Decorative Arts in Prague is intended for visitors of all ages: the oldest generation will be reminded of the times when Czech ceramic art was at its pinnacle, the middle and young generations will appreciate that contemporary art can also carry a message and be graspable, while the youngest visitors will enjoy the playfulness and energy with which Rada imbues his ceramic objects.