Decadence Now! Za hranicí krajnosti - Pokoj č. 13 / Decadence Now! Visions of Excess - Room Nr. 13

date of exhibition: 2010/09/30 - 2011/01/02
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava probíhala paralelně v Galerii Rudolfinum a Uměleckoprůmyslovém museu.

POKOJ Č. 13
(součást výstavy Decadence Now! Za hranicí krajnosti v Galerii Rudolfinum)
30.9.2010—2.1.2011
Uměleckoprůmyslové museum

Rozšířením kapitoly Krajnost Krásy: Pop výstavy Decadence Now! Za hranicí krajnosti (v Galerii Rudolfinum), představuje instalace s názvem POKOJ Č. 13 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Ta naznačuje široké spektrum průniků dekadence rovněž např. do současné módy či designu. Nejde o představení všech umělců, kteří se ve své tvorbě nechávají dekadencí inspirovat. Kritériem výběru jsou přímé vazby vybraných děl k výstavě v Galerii Rudolfinum a taktéž příbuzná tematizace.
Ondřej Brody, Jiří Černický, David Černý, Zsófia Keresztes, Nick Knight,Zbigniew Libera, Alexander McQueen, Robert Miller, NIBA, Erwin Olaf, Co-menius Roethlisberger, Géza Szöllősi, Maciej Toporowicz, Joel-Peter Witkin