Pia Rönicke: Land / Documents

date of exhibition: 2005/02/09 - 2005/02/27
institution: Display - Prostor pro současné umění / Space for Contemporary Art
type of exhibition: autorská

notes:
Dánská umělkyně představuje dvě zcela nová videa, 2005 a sérii plakátů – Land/Documents, 2000-05) a video Urban Fiction (2003), ke kterému byl vydán originální storyboard jako první svazek nové edice Display:Book. Součástí výstavy bude i zvuková instalace vzniklá v Praze.

V moderních koncepcích se člověk stal hybnou silou stroje, aktérem dokonalého plánu, který měl vyřešit otázku života společnosti na základě univerzálních hodnot. Dnes možná skutečně žijeme na troskách projektu, jehož některé segmenty tak rádi označujeme za utopické. Těžko ale můžeme říci, že dnes nějak vědoměji určujeme současné potřeby a dáváme význam sociálním funkcím, do nichž jsme zasazeni.
Dánská umělkyně Pia Rönicke se zabývá oblastí, kterou typizují např. pojmy „místo“, „území“, „prostředí“. Její výzkumy se pohybují v rovině osobní investigace a interpretace. Není sociologem ani teoretikem architektury. Ve svých pracích spojuje kresby, fotografie, film, animace, texty, dokumentace, akce, zvuky, citace, rozhovory, ankety…
Je „místo“, „území“, „prostředí“ primárně určeno svou funkcí? Jak se tato funkce mění v čase? Jak se mění její vnímání v různých sociálních či zájmových skupinách? Takových otázek, které narušují zdánlivě ideální vize urbanismu či krajinného plánování, je velké množství. Můžeme konstatovat, že téměř veškeré urbanistické realizace jsou z hlediska současného uživatele, tak jako asi vše, co užíváme, hybridními produkty. Původní poslání a funkce často selhávají. Určujícím faktorem je velmi často náhoda jako výsledný efekt spojení paralelních, protichůdných či zcela disparátních zájmů, projektů, osudů…
Ve filmu Urban Ficiton (2003) Pia Rönicke vystavěla v sedmi obrazech zvláštní konstelaci: obrazový scénář k filmu se podobá urbanistickému plánu, navzájem polemizující texty dvou významných vizionářů moderní architektury, Le Corbusiera a Constanta, se prolínají jako obrazy-scény. Univerzální projekty se zrcadlí v anonymitě subjektu, který je interpretem již několikáté generace uživatelů. Konkrétní prostředí jako bojiště „plánů“, kdesi za kulisou všedního fungování…
Fotografie a dvě videa z cyklu Land / Documents interpretují konkrétní místa. Co jsou podivné objekty v krajině? Musejí nutně být land-artem? Je důležité tušit, že kdesi pod hladinou je proslulá Spiral-Jetty R. Smithsona? Jak mění text obraz krajiny? Je bezděčně fotograficky dokumentovaný piknik s přáteli v parku způsob popisu místa? Pia Rönicke vyhledává a mapuje místa, která nemají čitelnou identitu a tvoří jakési mezery či podivná území s neartikulovanou funkcí. Je nebo není zakázané piknikovat na zatravněném pozemku v komplexu administrativních budov? Co znamená torzo stoletého parku, vykořeněného, ale stále funkčního mezi dálničními sítěmi a rozrůstající se periferií? Co vytváří spojení zvuků z nesourodých míst na jedné nahrávce? Výzkumy, které Pia Rönicke provádí v reálných terénech, v prostředích, které užíváme, nám ukazují možnosti bezprostředního čtení významů a situační kritiky našeho okolí.