Emil Filla, Antonín Procházka

date of exhibition: 1932/10/16 - 1932/10/30
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní