Dagmar Dost-Nolden: Obrazy, objekty, prostorová instalace

date of exhibition: 2010/09/07 - 2010/10/02
institution: Galerie Špejchar
type of exhibition: autorská