Zdeněk Beran: Texty a kresby z první poloviny sedmsesátých let

date of exhibition: 2007/03/01 - 2007/07/31
institution: Galerie Ztichlá klika
type of exhibition: autorská