Michael Rittstein: Animální monstrum

date of exhibition: 2010/12/06 - 2011/01/28
institution: Galerie Via Art
type of exhibition: autorská

notes:
v rámci projektu Časoprostor