Max Švabinský: Kresby a grafika

date of exhibition: 1961/05/14 - 1961/06/04
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská