Max Švabinský: Náboženské motivy v kresbě a grafice

date of exhibition: nedatováno
institution: Výstavní síň Lidové demokracie
type of exhibition: autorská