Milan Hes: Obrazy

date of exhibition: 1982/02
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská