Max Švabinský: Grafické dílo

date of exhibition: 1953/04/05 - 1953/04/26
institution: Krajská galerie
type of exhibition: autorská