Pavla Sceranková: Babiččin byt

date of exhibition: 2009/07/29 - 2009/10/25
institution: Pražákův palác
type of exhibition: autorská

notes:
Pražákův palác, Prostor pro jedno dílo

Jen drobnou nuancí vychýlení se liší zdvojené půdorysy pokrývající podlahu výstavního prostoru. Sotva patrný rozdíl je jedním z dokladů systematického výzkumu, kterým se Pavla Sceranková (*1980) zabývá již od ob studia na AVU (2000-2006, ateliér Miloše Šejna a Milana Knížáka). Dílo Babiččin byt z roku 2007 je jedním z výstupů dokládajících autorčin zájem o otázky vztahující se k fenoménu paměti, v němž obrazy odstupem času transformovaných vzpomínek - oblíbeného prostředí imaginace - konfrontuje se skutečností.