Rafani: Praha – Traktát / Prague – Tractate

date of exhibition: 2010/12/13
institution: Svit
type of exhibition: filmová projekce

notes:


promítání dokumentárního filmu skupiny Rafani / pre-screening of a new documentary by Rafani

pondělí 13. 12. 2010 v 19h / Monday December 13 at 7pm

Rafani se po čtyřleté pauze, kdy nepoužívali text, vrací k psanému projevu, a to filmovým traktátem. Ten je logickým vyústěním dlouhodobé práce s médiem videa. Formálním základem díla se stalo mapování pražské převážně „alternativní“ kultury. Tento rámec slouží jako odrazový můstek k dalším významovým liniím jako jsou pohyb z vnějšku města do jeho středu či směřování k moci a vědomí. U tohoto díla nelze mluvit přímo o naraci, ale spíše o pohybu vyjádřeném číselným řazením nesourodých fragmentů. Každý z fragmentů má své téma a představitele – například Kaspar von Urbach – satelit, Ondřej Slačálek – periferie, Vladimír 518 – střed, Michal Viewegh – moc, Mark Ther – negace. Ve filmu vystupuje dvacet jedna osobností především z oblasti noisové hudby, konceptuálního umění, populární literatury či politického aktivismu. Autorství filmu je stejně jako u jiných rafanských akcí kolektivní.

After four years of avoiding text altogether, the art group Rafani has come back to a written expression by way of a film treatise, a logical outcome of their long-term work with video. The formal starting point lies in the mapping of Prague’s culture, especially its underground scene. This point of departure then opens doors to further layers of meaning, such as movement from the city periphery to the city center or a direction towards power and consciousness. The film is not so much concerned with narrative as with a movement articulated through numerical sequencing of heterogeneous fragments. Each fragment has a theme and a representative figure, e.g.: Kaspar von Urbach – Suburban Town, Ondřej Slačálek – Periphery, Vladimír 518 – Center, Michal Viewegh – Power, Mark Ther – Negation. Twenty-one notables mainly from the fields of noise music, conceptual art, popular literature, or political activism make their appearance in the film. As always with Rafani’s art projects, the authorship is collective. The art group was formed in 2000 in Prague. Their work draws from conceptual art with political and social overtones.