Jaroslav Horálek

date of exhibition: 2004/10/014 - 2004/11/07
institution: Galerie České pojišťovny
type of exhibition: autorská