Milan Kunc

date of exhibition: 1998
institution: Galerie Václava Špály, Malá Špálovka
type of exhibition: autorská