Matěj Smetana

date of exhibition: 2011/03/22 - 2011/04/19
institution: Svit
type of exhibition: autorská

notes:


Umění Matěje Smetany má některé příznaky, které provázejí vědecké objevy. Je to vytrvalost, radost z přesnosti, uplatňování známých vzorců za okolností, za nichž jejich působení dosud nikdo neprověřil, a touha podívat se na něco, co ještě nikdo neviděl.(Lenka Vítková)

Instalace „Hory, hvězdy a slunce“ – 686 osmidílných objektů vzniklých vyčerpáním možností uspořádání tří jednoduchých prvků podle předem určených pravidel. MS pracuje s geometrickými tvary jako se znaky strukturovanými na základě jednoduchého principu, kde jednotlivé objekty fungují jako „poetické“ modely krajiny (např. dvě hory, čtyři hvězdy a dvě slunce). Přesnost je záměrně přibližná – „geometrie podle ruky“, „minimalismus s lidskou tváří“.

„Myslím, že tento objekt není možné vyrobit“ – zřejmě nerealizovatelný objekt rozostřeného hrnku prezentovaný jako model vystaveného díla je hrou na interakci mezi umělcem a divákem. Řeší vtah mezi popisem umělecké ideje a její potenciální realizací; vybízí k představě o uskutečnění stanoveného záměru, ale zároveň si vystačí se svou potencialitou.

„Roh“ pracuje s triviálním využitím 3D technologie.

Série tří fotografií „Antika“ odkazuje k antickým stavbám. V zachycených situacích vzniká na krátký časový úsek architektonický objekt a stává se „dočasnou architekturou“ – síťová houpačka hlavou dolů jako náznak obloukové klenby, lití bílé barvy přes otvory podle půdorysu původního paláce athénského Parthenonu, ženy oděné v lehkém oděvu jako řecké karyatidy plnící nosnou funkci v architektuře.