Tenkrát na Východě. Češi očima fotografů 1948–1989 / Once Upon a Time in the East. Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989

date of exhibition: 2009/10/28 - 2010/01/03
institution: Dům U Kamenného zvonu
type of exhibition: kolektivní