Dopisy, obálky, přání a jiné práce na papíře z devatenáctého století

date of exhibition: 2005/03/08 - 2005/04/08
institution: Galerie Ztichlá klika
type of exhibition: kolektivní