Plakát sbližuje / Plakat zbliża

date of exhibition: 2011/01/11 - 2011/02/07
institution: Polský institut v Praze
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Výstava děl Lecha Majewského a Karla Míška – žáků slavného profesora Henryka Tomaszewského – a jejich žáků – Justyny Czerniakowské, Evy Pikolonové, Sáry Bergmannové, Ondřeje Jiráska, Michala Kukačky, Jiřího Tomana, Vojtěcha Pince, Jakuba Mašity a Jakuba Konupky. Umělce spojuje mnoholetá pedagogická spolupráce, mezinárodní projekty, výstavy a výměny studentů. Své práce budou v rámci výstavy prezentovat i současní studenti obou výtvarníků.

Po vernisáži se v 18.30 uskuteční projekce filmu Druhá strana plakátu Marcina Latałły a diskuse s účastí režiséra, výtvarníků a českým odborníkem Pavlem Rajčanem, který představí novou publikaci Konfrontace. Československý a polský filmový plakát. Snímek přibližuje dějiny polské školy filmového a divadelního plakátu, která spolu s českou školou zásadně ovlivnila evropské umění plakátu. Spoluorganizátorem výstavy je sdružení Kultura pro Evropu. Výstava potrvá do 7. 2. 2011.

Po zakončení v Praze bude výstava představena v dolnoslezském městě Jelenia Góra a v Liberci.