Igor Grimmich: Co bylo předtím, než co bylo potom

date of exhibition: 2011/02/04 - 2011/03/02
institution: Galerie 21. století
type of exhibition: autorská