Toni Scheubeck: Sculptura - natura

date of exhibition: 2011/02/03 - 2011/04/07
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: autorská

notes:
-
Sochařské a kreslířské dílo Toniho Scheubecka vychází z tvarosloví přírodních forem a využívá široké škály výrazových prostředků od čisté geometrie až k biomorfním tvarům, jejichž prostřednictvím vytváří nepopisnou paralelu přírody. V trojrozměrných dílech respektuje jedinečný charakter a zvláštnosti použitých přírodních materiálů (především kamene a dřeva) v jejich čisté podobě i v hybridním spojování.