Kamil Linhart, Vladislav Mirvald, Zdeněk Sýkora: Spolu

date of exhibition: 2010/12/10 - 2011/03/27
institution: Galerie města Loun
type of exhibition: kolektivní

notes:
Ateliér č. 4/2011, s. 10 - reklama, datum od 10. 1. 2011