Jan Cihla: Okamžiky

date of exhibition: 1984/08
institution: Městské muzeum
type of exhibition: autorská