Podoby uměleckého řemesla

date of exhibition: 1989/12/06 - 1990/01/07
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní

notes:
1. patro