LIST ZA LIST. Anglická versus česká grafika. Výměna grafik s Britským muzeem v Londýně

date of exhibition: 2016/01/26 - 2016/05/01
institution: Veletržní palác
type of exhibition: kolektivní

notes:
V roce 1985 proběhla mezi Národní galerií v Praze a Britským muzeem v Londýně bezúplatná výměna souborů o 100 grafických listech. Výměna proběhla díky iniciativě Sira Davida Wilsona a Jiřího Kotalíka, ředitelů obou institucí. Ideální příklad institucionální velkorysosti představoval oboustranné obohacení i akt spoluvytváření – ne jako v případech darů jiných „národních“ konvolutů o „pouhé“ byť poučené přijetí.

Oba soubory se protínají v poválečné tvorbě a právě na poli grafiky 50.–60. let je možný malý experiment. Máme před sebou dílo, které existuje několikrát, a přitom je každý exemplář originálem. A tak lze i dnes na půdě Národní galerie v Praze postavit obě kolekce vedle sebe. Přestože se jednalo o výměnu souborů, realizujme lákavou představu výměny listu za list. Možná právě toto postavení posune reprezentativní záměr výběru výměnného konvolutu ke kontextuálnějšímu smyslu.

Expozice v grafickém kabinetu Veletržního paláce vznikla v rámci výroční výstavy Velkorysost. Umění obdarovat.