Dora Maurer

date of exhibition: 2011/04/06 - 2011/06/05
institution: Wannieck Gallery - Galerie na mostě
type of exhibition: autorská

notes:
-
Dóra Maurer se narodila v Budapešti, vystudovala grafiku a malbu na maďarské Akademii výtvarných umění 1955-61. Mezi léty 1967 a 1996 pobývá střídavě v Budapešti a ve Vídni. V létech 1987-1991 vedla audiovisuální kurzy na Vysoké škole užitého umění a od roku 1990 učila na Fakultě výtvarných umění v Budapešti. Dosud je emeritní profesorkou na této škole. Získala řadu prestižních cen.
Počátky její vyzrálé a mezinárodně proslulé tvorby spadají do období 70. let. Vytváří cykly prací, které modifikují určitý racionální systém či konceptuální základ. Rozšířila také škálu používaných médií. Vedle klasického grafického a malířského média používá také fotografii, film, hudbu, řeč, performance, asambláž, texty a další. Její umělecký vývoj zřetelně směřoval přes matematicky a kombinatoricky uspořádané fotografie drobných pohybů rukou, přes tělové akce a land art, k malířským realizacím s užitím čistých geometrických forem.
Od poloviny 70. let začíná pracovat na sérii maleb, které nazvala “Quasi obrazy”. Jedná se o geometrické obrazy, tvořené diagonálními různobarevnými rastry, které posouváním a překrýváním
vytvářejí složité barevné struktury. Od poloviny 90. let se Maurer zabývá malováním jednoduchých horizontálních a vertikálních rastrů v perspektivní zkratce nebo dokonce konkávně zakřivených. Hlavním tématem se tak stává prostor a harmonie barev.
Dóra Maurer je nepochybně jedna z nejzářivějších hvězd maďarského výtvarného umění posledních čtyřiceti let. Důležité jsou také její kurátorské a pedagogické aktivity.