Magdalena Cubrová: Obrazy a kresby

institution, city, address
Galerie Fronta, Praha, Spálená 53