Duše krajiny, duch místa

date of exhibition: 2011/03/23 - 2011/05/13
institution: Galerie U Betlémské kaple
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Výstava věnovaná abstraktní krajinářské tvorbě se zaměří na přístup zachycující především genia loci – silnou atmosféru místa a okamžiku v krajině, jež je ve vystavených dílech umocněna skrze umělcovu imaginaci. Jde často o krajiny archetypální, v nichž probíhá dialog mezi nebem a zemí, dnem a nocí. Vnější krajina se skrze osobitá tvůrčí gesta, tedy vnitřní světy jednotlivých autorů, přetváří do finální podoby díla. Někdy je silnější autorova vnitřní krajina, jindy je pro celý obraz určující krajina vnější.
Těžiště výstavy tkví v tvorbě generace výrazných abstraktních krajinářů 60. a 70. let minulého století, kteří byli ovlivněni informelem a konstruktivismem – jedná se o díla Jiřího Johna, Aleny Kučerové, Andrieny Šimotové, Michala Ranného, Roberta Hliněnského, Karla Malicha, Václava Boštíka a dalších.
Koncept výstavy sleduje také vývoj v zobrazování krajiny. Přestože pod pojmem „krajinář“ je stále chápán autor konce 19. století, rádi bychom ukázali, že v průběhu 20. století vznikla nová tradice abstraktních krajinářů. Počátky tohoto směru nacházíme v dílech J. Váchala, B. Reynka či J. Šímy a jeho vliv naopak u současných umělců jako je P. Pastrňák, L. Gažiová nebo F. Matoušek.
www.galerieubetlemskekaple.cz