Milan Maur: Záznamy pohybu (kresby, digitální fotografie)

date of exhibition: 2011/04/28 - 2011/06/10
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská