Město nad městem - Vize Karla Pragera

date of exhibition: 2011/02/25 - 2011/04/17
institution: Federální shromáždění
type of exhibition: autorská

notes:
-
Výstava představuje návštěvníkům tvorbu předního českého architekta Karla Pragera a zejména se zaměřuje na jeho zájem o inovativní technologie a urbanismus.
Za jeden z nejryzejších příkladů Pragerova uvažování o architektuře je právem považována právě nová budova Národního muzea. Ta dokládá nejen autorovo zaujetí pro zavádění nových technologií a patentů do výroby, ale také představuje první realizaci vize „města nad městem“ (v případě nové budovy NM „domu nad domem"), kterou architekt dále rozvíjel v rozsáhlých urbanistických strukturách určených pro přestavbu Prahy.
Výstava nabídne nejen dobovou textovou a fotografickou dokumentaci, ale také vzpomínky pamětníků, modely architektonických vizí a ukázky patentů z atelieru Karla Pragera.
K výstavě bude připraven bohatý doprovodný program sestávající z komentovaných prohlídek budovy, přednášek, procházek po realizovaných pražských stavbách Karla Pragera.