Petr Cabalka: Úplně sám

date of exhibition: 2011/04/20 - 2011/06/01
institution: Galerie Kabinet
type of exhibition: autorská

notes:
-
Petr Cabalka (absolvent malířského ateliéru FaVU z roku 2009) působí v rámci kolektivu Anymade (společně s Filipem Neradem a Janem Šrámkem), který se věnuje výtvarné, kurátorské a grafické činnosti. Titul výstavy - Úplně sám - parafrázuje „událost“ autorovy první samostatné výstavy a současně i romanticky introspektivní charakter jeho maleb a kreseb.
Cabalka je ve své tvorbě postmoderně eklektický, kombinuje popkulturní motivy s kolážovými odkazy ke klasické umělecké tvorbě. Obrazy využívají poměrně ustálený rejstřík jeho charakteristických motivů a citací. Výstava zahrnuje soubor Cabalkových nejnovějších prací, které jsou prezentovány v pečlivě koncipované instalaci.