Michal Novák: Fotografie

date of exhibition: 1990
institution: Galerie Svazu českých fotografů
type of exhibition: autorská