Peter Kubelka: Metrické filmy

date of exhibition: 2008/12/12
institution: Umělecké centrum UP, filmový sál
type of exhibition: přednáška/projev