Peter Kubelka: Metaforické filmy

date of exhibition: 2008/12/13
institution: Umělecké centrum UP, filmový sál
type of exhibition: přednáška/projev