Jan Kodet: Plastiky

date of exhibition: 1961/08/27 - 1961/10/15
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská