Jan Kotík (1916-2002): Možné variace / Possible Variations

date of exhibition: 2011/04/19 - 2004/06/04
institution: Galerie Jiří Švestka, Biskupský dvůr
type of exhibition: autorská