Record>Again!

date of exhibition: 2011/04/12 - 2011/04/29
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: kolektivní