Max Švabinský

date of exhibition: 2000
institution: Městské muzeum a galerie
type of exhibition: autorská