Tadeusz Berger

date of exhibition: 2000/09
institution: Regionální knihovna Karviná / Biblioteka regionalna Karwina
type of exhibition: autorská