Matilda Čechová: Grafika, kresby

date of exhibition: 1961/09/07 - 1961/10/01
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: autorská