Ladislav Čemický: Avarely / Akvarellek

date of exhibition: 1988/09/22
institution: Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum
type of exhibition: autorská