Ladislav Čemický: 40 rokov akvarelu

date of exhibition: 1966/12/16 - 1967/01/15
institution: Dom československo-sovietskeho priateľstva
type of exhibition: autorská