Lubomír Čermák: Práce / Works

date of exhibition: 1999
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: autorská