Michal Ranný: Obrazy, kresby

person, born
Ranný Michal, 30. 7. 1946