Petr Jindra: Kresby a malby

date of exhibition: 2011/03/08 - 2011/04/12
institution: Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské
type of exhibition: autorská