Dominik Lang: Spící město / The Sleeping City

date of exhibition: 2011/06/04 - 2011/11/27
institution: Pavilon České a Slovenské republiky
type of exhibition: autorská

notes:
www.54venicebiennial.cz