Jana Kremanová: er K

date of exhibition: 2010/09/06 - 2010/10/01
institution: Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot
type of exhibition: autorská