Pavel Kostrhun: Sochy, kresby

date of exhibition: 1994/11/16 - 1994/12/10
institution: Galerie U dobrého pastýře
type of exhibition: autorská